Deň veselých zúbkov

Pozývame rodičov do MŠ dňa 25.03.2013 na zábavné odpoludnie Dňa veselých zúbkov o 15,30 hod.

Tešíme sa na vašu návštevu