Aktuality

Oznam

25.10.2018 20:34
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou oznamuje, že prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 31.10.2018 a 2.11.2018. Prevádzka začne opäť v pondelok 5.11.2018. Za pochopenie ďakujeme!                      Riaditeľka ZŠ s MŠ...

Pozvánka pre babičky a dedkov

10.10.2018 20:52
Milá babička a deduško, srdečne Vás pozývame na besiedku pri príležitosti „Október - Mesiac úcty k starším“, ktorá sa bude konať v KD Prietržka dňa: 21.10.2018 o 14.30hod. Tešíme sa na Vás, vaše vnúčatá.   Pozvánka-3.docx (106556)

Šarkaniáda 2018

10.10.2018 20:40
oznam-Šarkaniáda.docx (68644)

Rodičovské združenie

01.10.2018 20:05
Milí rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v stredu 3.10.2018 o 16:00 hod. v priestoroch MŠ. Za Vášu účasť vopred ďakujeme. Program: 1. Privítanie 2. Oboznámenie s programom 3.Oboznámenie so Školským  poriadkom 4.Správa o hospodárení s finančnými...