O nás

Materská škola

24.03.2012 17:46
Materská škola má jednu triedu. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola je umiestnená v účelovej budove prízemného typu spolu so základnou školou pozostávajúca zo šatne, jednej triedy...