Zápis do základnej školy

29.01.2015 00:02

Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v piatok 13. februára 2015 v čase od 8.00 do 13.30 hod. u riaditeľky školy. Podrobnejšie info maju rodičia k dispozícii na nástenke materskej školy.

 

Dňa 03.02.2014 sa v dopoludňajších hodinách v materskej škole s pracovníčkou CPPPaP uskutočni dipistáž u predškolákov 

"Testy školskej zrelosti". V odpoludňajších hodinách o 15,45 hod. v MŠ kompetentná pracovníčka urobí pre rodičov vyhodnotenie testov , kde je možná i diskusia ohľadom školskej zrelosti.