Pozvánka

05.12.2012 18:37

 

Čo to žiari v detských očkách, čo sa to v nich ligoce?

Nevedeli sme sa dočkať a už sú tu Vianoce.

Koledy a medovníčky, rodina je spolu zas,

Ježiško nám splnil sníčky, veď priniesol lásky čas.

 

Milí rodičia a starí rodičia,

pozývame Vás na vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční dňa  17. 12. 2010 o 15.30 v našej triede.

 

Tešia sa na Vás vaše deti a pani učiteľky