Nová akcia pre deti

09.03.2014 14:41

 

Rozprávky sú krásna vec, od začiatku po koniec.                                                                       

Deťom by ich mala čítať mama, z knižky čo je maľovaná...   

                      

Zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ pozýva deti predškolského      

veku spolu s rodičmi, aj tie ktoré ešte nenavštevujú MŠ dňa 11.03.2014 o 14,00 hodine do Materskej školy v Prietržke  na                                                                                                                                                                                                                                                                          

„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.“

Marec je mesiacom knihy. Všetky deti majú radi rozprávky a my Vám jednu ponúkneme, ktorú príde zahrať  členka divadielka HAPPY z Bratislavy pod názvom: KOZA ROHATÁ A JEŽ  /notoricky známa slovenská ľudová rozprávka ako slabý ježko rozumom prekoná silného vlka aj mocného medveďa. Je dôležité používať rozum, nie silu.

Okrem rozprávky sa môžu deti zoznámiť s prostredím MŠ, s p. učiteľkami a tak sa pripraviť na lepšiu adaptáciu.

Príďte medzi nás, tešíme sa na Vás. Radi privítame každého kto prijme naše pozvanie a strávi spolu s nami jedno popoludnie.