Tanečno - pohybové hry v MŠ

20.01.2014 22:19

Dňa 22.01.2014 /t.j. v stredu/ sa začína v MŠ krúžok  "Tanečno - pohybových hier" s inštruktorkou Peťkou. Rodičia,ktorí zapísali deti na tento krúžok dajú deťom do skrinky náhradné oblečenie a prinesú poplatok. Cvičenie sa bude uskutočňovať 2-krát do mesiaca, podľa harmonogramu.

Pohyb je pre deti prirodzená činnosť, ktorú budú aktívne rozvíjať.