Tanečné pohybové hry

07.01.2014 21:13

- cvičenie a šantenie pri veselých pesničkách a riekankách

- všetko prispôsobené deťom

- v priestoroch materskej školy

- platba 1 euro

- cvičenie s lektorkou Peťkou                                                                             

Pilotná fáza zavádzania inovovaného ŠVP pre MŠ

V školskom roku 2015/2016 sa naša materská škola zapojila do pilotného programu závádzania inovovaného ŠVP do praxe. Bola to pre nás pedagogické pracovníčky výzva, ale zároveň aj nadobúdanie nových skúsenností, ktoré sme chceli premietnuť do našej praxe a tak dať deťom nový priestor pri získavaní nových poznatkov. Keďže všetko nové sa najskôr musí overiť a osvedčiť, tak ako mnoho MŠ na Slovensku (cca 350 ), aj my sme prešli školeniami, písaním správ a metodických listov. Sme vo finálnej časti a môžem konštatovať, že zmena je dobrá, aj keď sme mali z nej obavy. Dúfam, že "Čarovná škôlka" ostane i naďalej čarovnou a deti sa budú v nej cítiť ako v rozprávke.

Za pedagogické pracovníčky B.Nováková, zást. ZŠ s MŠ