Školský výlet do Bratislavy

23.03.2014 09:15

Oznamujeme rodičom, že dňa 30.05.2014 organizujeme školský výlet do Bratislavy. Program výletu nie je ešte ucelený, zatiaľ máme rezerváciu v

Medzinárodnom  divadle METEORIT   na predstavenie „Malý princ“.

Nakoľko je nutná záloha  musím vedieť predbežne záujem,  aby som mohla vybrať od Vás platbu.

Vstupné do divadla je  3 € za osobu. Momentálne by sa vybralo iba vstupné, za dopravu by sa vyberalo dodatočne.

Prosím rodičov, ktorí majú záujem, aby sa písomne prihlásili /zoznam doložený na nástenke /.do 26.03.2%14 a zaplatili požadovanú sumu.

V prípade otázok som  Vám k dispozícii. Zodpovedná za školský výlet B. Nováková

Ďakujem