Rodičovské združenie

01.10.2018 20:05

Milí rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v stredu 3.10.2018 o 16:00 hod. v priestoroch MŠ. Za Vašu účasť vopred ďakujeme.

Program:

1. Privítanie

2. Oboznámenie s programom

3.Oboznámenie so Školským  poriadkom

4.Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami

5.Záujem o krúžky

6.Rôzne

7.Diskusia

8.Záver