OZNAM

19.12.2018 08:49

Vážení rodičia!

Z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí a po prerokovaní so zriaďovateľom bude v piatok-21.12.2018 prerušená prevádzka Materskej školy Prietržka.

Prevádzka začne v pondelok -7.1.2019.

Za pochopenie ďakujeme.

Prajeme všetkým príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do nového roka.

                                                   triedna učiteľka Vrobelová