Náš tím

Ana Vrobelová

Učiteľka MŠ

Blažena Nováková

Zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ

Email: novakova.blazena@gmail.com