Maškarný ples

Táto fotogaléria je prázdna.

Mikuláš & Vianočná besiedka

Táto fotogaléria je prázdna.

Strážnica

Táto fotogaléria je prázdna.

Divadielko

Táto fotogaléria je prázdna.

Rozlúčka s predškolákmi

Táto fotogaléria je prázdna.

Indiánsky deň - cesta odvahy

Táto fotogaléria je prázdna.

Cestou - necestou

Táto fotogaléria je prázdna.

Deň matiek

1 | 2 >>

Blahova notečka

1 | 2 >>

Hrkálka - prednes poézie a prózy detí MŠ

1 | 2 >>

Maškarný ples

1 | 2 >>

Vianočná besiedka

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Mikuláš v materskej škole

Jesenné čarovanie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Exkurzia "Cestou - necestou"

1 | 2 | 3 >>

Rozlúčková slávnosť

1 | 2 | 3 >>

Koncert "Viktor"

1 | 2 >>

Školský výlet s rodičmi detí - Bratislava

1 | 2 | 3 >>

Branná vychádzka

1 | 2 >>

Deň matiek

1 | 2 >>

Matematické hry

1 | 2 >>

Dopravná výchova v MŠ

1 | 2 | 3 >>

Blahova notečka

1 | 2 | 3 >>

Návšteva družstva -zážitkové učenie

1 | 2 >>

11. ročník v prednese poézie a prózy detí MŠ "Hrkálka"

1 | 2 | 3 >>

Rozprávky z ôsmehu svetadielu

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ako sme hľadali "JAR"

1 | 2 | 3 | 4 >>

Deň otvorených dverí v MŠ + divadielko

1 | 2 >>

Návšteva obecnej knižnice

Tanečno - pohybove hry v MŠ s Peťkou

1 | 2 >>

Vianočná besiedka v MŠ

1 | 2 | 3 | 4 >>

Pečenie medovníkov v MŠ

1 | 2 >>

Mikuláš v materskej škole

Divadielko "Včielka Maja"

"Šarkaniáda"

1 | 2 | 3 >>

Rozlúčka s predškolákmi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Rozprávkový zámok

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Indiánsky deň

1 | 2 | 3 | 4 >>

Deň matiek

1 | 2 >>

Šikovné kozliatka - maňuškové divadlo

1 | 2 >>

Blahova notečka

1 | 2 >>

Jar na školskom dvore

1 | 2 >>

Kúzelník v našej škole

Prednes poézie a prózy Hrkálka

1 | 2 >>

Zážitkové učenie v MŠ Zvieratá a ich mláďatá

1 | 2 | 3 >>

Matematické hry

1 | 2 >>

Deň veselých zúbkov

1 | 2 >>

Živá a neživá príroda

1 | 2 >>

Oslava narodenín

1 | 2 >>

Zimné radovánky

1 | 2 >>

Detský ples

1 | 2 >>

Vianočná besiedka v MŠ

1 | 2 | 3 >>

Oslava "Lucie v MŠ"

1 | 2 >>

Kino MAX Skalica

1 | 2 >>

Šarkaniáda s tekvicovými strašidielkami

1 | 2 >>

Slovanske Hradište v Mikulčiciach

1 | 2 >>

Turistická vychádzka

1 | 2 >>

Zoznamovanie s vodou na plavárni v Senici

1 | 2 >>

Deň matiek

1 | 2 >>

Apríl - mesiac bezpečnosti v materskej škole

Blahova notečka

Stolovanie v materskej škole

1 | 2 >>

Matematické hry múdrej pani sovy

1 | 2 >>

Prebúdzanie prírody

1 | 2 >>

Deň v "Čarovnej škôlke"

Fašiangy,fašiangy,Veľká noc ide..

1 | 2 >>

Návšteva knižnice

1 | 2 >>